Lună: februarie 2020

Despre tendințele în evoluția comerțului mondial în contextul digitalizării și globalizării

  Politica comercială este un pilon important care completează politica externă, precum și securitatea internă și externă, încurajând dezvoltarea globală și proiectând valorile europene pe scena mondială, consolidând parteneriatele strategice ale Uniunii și contribuind la construirea de noi alianțe. PPE militează pentru un comerț liber, bazat pe reguli și valori, încurajând standardele UE drept standarde …

Despre tendințele în evoluția comerțului mondial în contextul digitalizării și globalizării Read More »

Liberalismul – o ofertă de nerefuzat pentru un viitor strălucit al Europei

Acum, după ce un stat membru a părăsit UE, încrederea cetățenilor europeni în succesul Uniunii se zdruncină și sub imperiul altor factori cum ar fi: coronavirsul, care face din ce în ce mai multe victime, migrația, schimbările climatice vizibile și cu efecte imediate asupra sănătății cetățenilor europeni, șomajul, concurența globală dificilă, capacitatea politică incapabilă de …

Liberalismul – o ofertă de nerefuzat pentru un viitor strălucit al Europei Read More »

Europa creativă- catalizator pentru un model european de succes bazat pe unitate în diversitate și pentru o piață internă mai profund integrată și mai echitabilă

In opinia PPE –ului Europa reprezintă un continent al valorilor și demnității umane, militând pentru o Europă care-și recunoaște istoria și moștenirea culturală unică și pe care le folosește pentru a deveni mai puternică la nivel global. Dezvoltarea capitalului uman, coeziunea socială și promovarea valorilor comune europene sunt posibile prin dezvoltarea creativității la nivel european. …

Europa creativă- catalizator pentru un model european de succes bazat pe unitate în diversitate și pentru o piață internă mai profund integrată și mai echitabilă Read More »

Solidaritate și voluntariat –două valori universale necesare unei țări europene prospere și unite

  Solidaritate, reprezintă una dintre valorile pe care se fundamentează UE și care-i ghidează acțiunile, oferindu-i totodată unitatea necesară pentru a face față cu succes tuturor provocărilor cu care se confruntă în prezent sau cu care se va confrunta în viitor. Voluntariatul, care capătă sens și semnificație și în țara noastră, depășind astfel valoarea de …

Solidaritate și voluntariat –două valori universale necesare unei țări europene prospere și unite Read More »

Semestrul European – Pachetul de iarnă: publicarea raportului de țară pentru România, 2020

  Pentru prima dată, rapoartele evaluează progresele înregistrate de statele membre în vederea îndeplinirii obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) ale Organizației Națiunilor Unite, evidențiind politicile macroeconomice și de ocupare a forței de muncă care pot contribui la realizarea acestora. Rapoartele analizează, de asemenea, provocările și oportunitățile care decurg pentru fiecare țară din tranziția climatică și …

Semestrul European – Pachetul de iarnă: publicarea raportului de țară pentru România, 2020 Read More »

Răspunsul la problemele cu care se confruntă UE – programul ERASMUL¬+

PPE consideră că programele culturale, educaționale și creative pot contribui la obiectivul UE de a aborda provocările globale cu care se confruntă și la punerea în aplicare a agendei de politici europene pentru creștere economică, locuri de muncă, echitate și incluziune socială. Era digitalizării generează nu doar noi modele de afaceri și oportunități, ci aduce …

Răspunsul la problemele cu care se confruntă UE – programul ERASMUL¬+ Read More »

Libia, o provocare pentru Uniunea Europeană

„Nu ne putem permite ca la graniţele Europei să fie un stat paria eșuat“; David Cameron, septembrie 2011.   Frmoase cuvinte și intenții atâta doar că după aproape un deceniu realitatea libiană este exact aceasta: un stat paria eșuat! Explozia de entuziasm ce a însoțit eliminarea excentricului și imprevizibilul dictator Muammar Gaddafi s-a dovedit rapid …

Libia, o provocare pentru Uniunea Europeană Read More »

Bugetul Uniunii Europene și interesele României

  O întreagă dezbatere are loc în prezent pe marginea amplitudinii bugetului multianual al Uniunii Europene; totul pornește în principal de la existența a două (numai ?) școli de gândire care s-au manifestat în spațiul public. Acad. Daniel Dăianu vorbește de ”grupul celor patru frugali – Danemarca, Austria, Suedia, Olanda” , state cu venituri de …

Bugetul Uniunii Europene și interesele României Read More »

Bugetul UE 2021-2027 modern, simplu şi flexibil – o perspectivă integrată

Contextul actual cere ca următorul cadru financiar multianual (CFM) să fie adaptat provocărilor actuale și viitoare, astfel încât UE să poată răspunde așteptărilor cetățenilor. Europa are nevoie de un sistem mai puțin complex, mai transparent și mai echitabil, care să fie aliniat mai bine la obiectivele de politică ale UE. Context Cunoscut este faptul că, …

Bugetul UE 2021-2027 modern, simplu şi flexibil – o perspectivă integrată Read More »

Conferința de securitare de la Munchen

În perioada 14-16 februarie, peste 500 de personalități internaționale de rang înalt s-au reunit pentru a 56-a Conferință de securitate din München, prezidată de ambasadorul Wolfgang Ischinger. Evenimentul a prilejuit participanților, înalți reprezentanți politici, ai afacerilor, societății civile și științei să discute despre crizele actuale și provocările viitoare de securitate. Conferința s-a constituit într-o platformă …

Conferința de securitare de la Munchen Read More »

Scroll to Top