Grupul PPE pregătit să modeleze viitorul Europei!

Manoela Popescu

 

În context pandemic, oportunitățile ne oferă șansa de a construi un viitor mai bun și mai drept, mai rezilient, mai neutru din punct de vedere climatic și suveran digital. În haosul creat de pandemia de COVID-19 există șansa realizării unei Europe în care toate dimensiunile să fie integrate sinergic, astfel încât UE să devină o economie echitabilă, durabilă, inovatoare și competitivă, care nu lasă pe nimeni în urmă, deziderat al grupului PPE. Totodată, cetățenii europeni se așteaptă la o nouă Europă în care democrația reprezintă fundamentul unei construcții care are drept pilon central al politicilor europene așteptările şi nevoile lor. În acest context, UE trebuie să demonstreze că poate oferi răspunsuri la preocupările și ambițiile cetățenilor, să ofere răspunsuri incluzive în ceea ce privește realizarea tranziției verzi și a celei digitale, concomitent cu consolidarea rezilienței Europei, a contractului său social și a competitivității industriei europene.

Astfel, pe data de 10 martie 2021, președinții Parlamentului European, Comisiei Europene și Consiliului UE au semnat în Parlamentul European (PE) Declarația comună privind Conferința pentru viitorul Europei. Documentul semnat de cele trei instituții europene acordă cetățenilor un rol mai important în conturarea politicilor și a obiectivelor ambițioase ale UE, îmbunătățind astfel reziliența Uniunii la crize, indiferent de natura economică sau sanitară a acestora. În același timp, Documentul precizează că, pentru a aborda provocările geopolitice post-COVID-19, Europa trebuie să se afirme mai mult, asumându-și un rol de lider la nivel internațional în promovarea valorilor și a standardelor sale într-o lume din ce în ce mai marcată de crize socio-economice. Ca atare, Conferința pentru viitorul Europei este asemănătoare cu o „mare terapie paneuropeană care ar trebui să răspundă problemelor existențiale ale Uniunii Europene” (www.touteleurope.eu). Cu alte cuvinte, Conferința reprezintă un exercițiu democratic participativ prin intermediul căruia cetățenii europeni furnizează răspunsuri în vederea definirii „proiectului european pentru următorii zece ani” (ec.europa.eu). Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care și-a asumat angajamentul de a le oferi europenilor importanța cuvenită cu privire la ceea ce face UE și la impactul pe care îl are asupra lor, afirma că această Conferință le va permite europenilor să „spună în ce Europă vor să trăiască și să își unească forțele pentru a ne ajuta să o construim” (ec.europa.eu).

Conferința pentru viitorul Europei reflectă diversitatea existentă pe continent și dorește să „ducă” Europa dincolo de capitalele sale, în toate colțurile UE, consolidând astfel legătura dintre europeni și instituțiile care îi deservesc. Totodată, Conferința le permite cetățenilor din toate colțurile bătrânului continent să își împărtășească ideile, prin intermediul dezbaterilor și discuțiilor, pentru a contribui la conturarea viitorului Europei. Președintele PE, în acest sens, afirmând despre acest eveniment că va fi o „ocazie unică pentru toți cetățenii europeni și pentru societatea noastră civilă de a contura viitorul Europei, un proiect comun pentru o democrație europeană funcțională” (www.europarl.europa.eu). 

Este cunoscut faptul că autoritatea celor trei instituții, reprezentate de președintele Parlamentului European, de președintele Consiliului și de președintele Comisiei Europene, acționează drept președinție comună a conferinței. Președinția comună este sprijinită de un comitet executiv, coprezidat de cele trei instituții (dl Guy Verhofstadt, deputat în Parlamentul European, dna Ana Paula Zacarias, secretar de stat pentru afaceri europene pentru președinția portugheză a Consiliului, și dna Dubravka Šuica, vicepreședintă a Comisiei Europene, responsabilă pentru democrație și demografie). Componentele Conferinței fiind: Platforma digitală multilingvă (locul în care cetățenii pot face schimb de idei și trimite contribuții online; Evenimentele descentralizate (evenimente online, în persoană (fizic) și hibride organizate de persoane și organizații, precum și de autorități naționale, regionale și locale din întreaga Europă); Grupurile de dezbatere implicând cetățeni europeni (aceștia vor discuta diferite subiecte și își vor prezenta propunerile, care ar trebui să fie reprezentative în ceea ce privește originea geografică, sexul, vârsta, mediul socioeconomic și/sau nivelul de educație ale cetățenilor); Sesiunile plenare ale conferinței (care vor asigura faptul că recomandările formulate de grupurile de dezbatere implicând cetățeni europeni de la nivel național și european, împărțite pe teme, sunt dezbătute fără un rezultat prestabilit și fără a limita sfera de aplicare la domenii de politici predefinite). Sesiunea plenară a conferinței va fi compusă din reprezentanți ai Parlamentului European, ai Consiliului și ai Comisiei Europene, reprezentați ai Comitetului Regiunilor și Comitetul Economic și Social, precum și din reprezentanți ai tuturor parlamentelor naționale, în condiții de egalitate, partenerii sociali, societatea civilă și cetățeni. În momentul discutării rolului internațional al UE, se va alătura și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate. De asemenea, pot fi invitați și reprezentanți ai principalelor părți interesate. Comitetul executiv va elabora și publica concluziile sesiunii plenare a conferinței.

De fapt, Conferința va crea un nou forum public pentru o dezbatere deschisă, incluzivă, transparentă și structurată cu cetățenii europeni pe temele care contează pentru ei și care le afectează viața de zi cu zi. Discuțiile sunt concentrate, în principal, pe temele posibile incluse în Declarația comună, precum sănătatea, schimbările climatice, echitatea socială, transformarea digitală, rolul UE în lume și modalitățile de consolidare a proceselor democratice care guvernează UE. Platforma pentru dezbatere deschisă, incluzivă, transparentă a cetățenilor se găsește la adresa https://futureu.europa.eu. Aceasta reprezintă punctul central al Conferinței privind viitorul Europei, unde fiecare cetățean are ocazia de a se exprima, de a spune în ce fel de Europă dorește să trăiască, ajutând astfel la modelarea viitorului. Cine poate participa la aceste dezbateri? Cetățeni europeni (mai ales tineri, care joacă un rol central în conturarea viitorului proiectului european), din toate categoriile sociale și de pe tot cuprinsul Uniunii, autoritățile europene, naționale, regionale și locale, precum și societatea civilă și alte organizații care doresc să organizeze evenimente și să contribuie cu idei. Cu precizarea faptului că toți participanții trebuie să respecte valorile stabilite în Carta de principii.

Cum funcționează platforma și cum își pot exprima părerea cetățenii și toți cei interesați? Trebuie ca fiecare entitate să aleagă dintr-o gamă largă de subiecte și să comunice conferinței opinia despre respectivul subiect. Ideile tuturor vor fi colectate, analizate, monitorizate și publicate pe platformă, pe tot parcursul conferinței. Acestea vor contribui apoi la discuțiile care au loc în cadrul grupurilor de dezbatere implicând cetățeni europeni și al sesiunilor plenare. Un mecanism de feedback va garanta că ideile exprimate în timpul evenimentelor conferinței duc la recomandări concrete vizând acțiuni ale UE. Rezultatul final al conferinței va fi prezentat într-un raport destinat președinției comune până în primăvara anului 2022, astfel încât să ofere orientări privind viitorul Europei. Cele trei instituții vor examina rapid modalitățile de a întreprinde cu eficacitate acțiuni ulterioare acestui raport, fiecare în sfera sa de competență și în conformitate cu tratatele.

Subiectele prezentate pe platformă sunt: schimbări climatice și mediu (utilizarea eficientă a resurselor în vederea unei economii circulare, refacerea biodiversității și reducerea poluării și asigurarea unei tranziții echitabile și incluzive), sănătate (Coronavirus, asistență medicală și promovarea unui stil de viață sănătos); o economie mai puternică, justiție socială și locuri de muncă (redresarea după pandemie, stimularea creării de locuri de muncă, a creșterii economice și a investițiilor, o economie mai incluzivă și mai echitabilă); UE în lume (politica externă, securitate și apărare, politica comercială, politica de vecinătate și extinderea Uniunii Europene, c ooperarea pentru dezvoltare, ajutor umanitar și protecție civilă); valori și drepturi, statul de drept, securitate (drepturile și valorile europene, drepturile consumatorilor, securitate); transformare digitală (tehnologie pentru cetățeni, economie digitală, o societate digitală durabilă); democrație europeană (exprimați-vă punctul de vedere cu privire la politicile Uniunii Europene, protejarea democrațiilor noastre, mass-media, dezinformare); migrație (azilul și migrația, gestionarea integrată a frontierelor, intensificarea cooperării internaționale, migrația legală și integrarea); educație, cultură, tineret și sport; alte idei.

După luni de pregătiri, Conferința pentru viitorul Europei și-a început în sfârșit activitatea. Aceasta după ce, de Ziua Europei, 9 mai 2021, a avut loc evenimentul inaugural al Conferinței privind viitorul Europei, la sediul Parlamentului European de la Strasbourg. Președintele Franței, președinții instituțiilor UE, copreședinții comitetului executiv și studenți Erasmus din toate statele membre au fost prezenți în sala de ședințe plenare, în timp ce aproximativ 300 de cetățeni au participat la eveniment de la distanță (www.consilium.europa.eu).

Echipa grupului PPE, formată din 28 de deputați europeni (14 femei și 14 bărbați din toată Europa), așteaptă cu nerăbdare să discute toate subiectele care sunt cruciale pentru viitorul bătrânului continent: crearea de locuri de muncă și creștere pentru viitor, creând astfel economiile potrivite pentru era digitală, luptând împotriva schimbărilor climatice, asigurându-se că UE vorbește cu o singură voce și protejând modul de viață european într-o lume din ce în ce mai ostilă (www.eppgroup.eu). Lista membrilor Grupului PPE al delegației PE la Conferința privind viitorul Europei cuprinde următorii membrii ai PE: Manfred Weber (DE), membru al Comitetului executiv, Pascal Arimont (BE), Hildegard Bentele (DE), Vladimír Bilčík (SK), Lefteris Christoforou (CY), Deirdre Clune (IE), Nathalie Colin-Oesterlé (FR), Esther de Lange (NL), Herbert Dorfmann (IT), Sunčana Glavak (HR), Esteban González Pons (ES), Danuta Hübner (PL), Othmar Karas (AT), Andrius Kubilius (LT), Jeroen Lenaers (NL), Eva Maydell (BG), Evangelos Meimarakis (EL), Roberta Metsola (MT), Dolores Montserrat (ES), Siegfried Mureșan (RO), Sirpa Pietikäinen (FI), Paulo Rangel (PO), Radosław Sikorski (PO), Sven Simon (DE), Sara Skyttedal (SE), Michaela Šojdrová (CZ), Romana Tomc (SL), Isabel Wiseler-Lima (LUX). Potrivit președintele grupului PPE Manfred Weber toate subiectele propuse spre dezbatere vor fi abordate, deoarece grupul PPE este hotărât să facă din Conferință „locul care va forma viitorul Europei!”. Deputatul Paulo Rangel, vicepreședinte al Grupului PPE, fiind responsabil cu Conferința pentru viitorul Europei (www.eppgroup.eu).

Ședința plenară inaugurală a Conferinței Viitorului Europei a avut loc sâmbătă (19.06.2021) în Parlamentul European de la Strasbourg. Discuțiile s-au axat pe scopul și așteptările conferinței și pe aspecte procedurale, inclusiv calendarul sesiunilor plenare ale conferinței, grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni și evenimentul cetățenilor europeni. Iar pe 17 iunie 2021 a avut loc primul eveniment al cetățenilor europeni în cadrul Conferinței privind viitorul Europei la Lisabona găzduit de președinția portugheză a Consiliului. Evenimentul a avut loc în format hibrid și a reunit 27 de reprezentanți ai evenimentelor sau grupurilor de dezbatere naționale ale cetățenilor din toate statele membre ale UE, președintele Forumului European de Tineret și o serie de cetățeni selectați să participe la grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni în cadrul conferinței (www.consilium.europa.eu).

Vicepreședintele Grupului PPE, responsabil cu Conferința pentru viitorul Europei, a subliniat necesitatea creării unei mari alianțe parlamentare europene care să se consolideze, în primul rând, printre grupurile parlamentare din familia PPE, iar apoi să se extindă la toate parlamentele naționale ale statelor membre ale UE și, în viitor, să depășească granițele UE, împotriva amenințărilor globale și a alianțelor globale. Aceasta deoarece, la Conferință, Parlamentul European și parlamentele naționale vor avea o sarcină enormă de jucat: apărarea democrației reprezentative, dat fiind amenințările care se răspândesc în Europa și în întreaga lume. Potrivit grupului PPE, soluția constă în consolidarea legitimității reprezentanților aleși și a legăturii lor mai mari cu alegătorii. În opinia președintelui grupului PPE, Manfred Weber, „construirea unui viitor bun pentru Europa înseamnă construirea unei Europe mai democratice”. Manfred Weber „crede profund că oamenii vor avea într-adevăr încredere în Europa numai dacă votul lor contează și oamenii pot face diferența”. Potrivit președintelui grupului PPE, europenii vor simți că aparțin Europei, se vor preocupa de Europa și se vor „angaja” cu Europa numai dacă știu că sunt ascultați. Acesta este motivul pentru care grupul PPE dorește să consolideze legătura dintre toți cetățenii și procesul decizional de la Bruxelles. În acest mod, cetățenii vor deveni parte activă în fundamentarea și elaborarea strategiilor și politicilor UE.

De fapt, deschiși la orice posibilitate de a genera rezultate, nu birocrație și inegalități, astăzi toate părțile interesate trebuie să aibă curajul de a face schimbările asumate și dorite pentru a genera o construcție europeană în care nucleul este demnitatea și prosperitatea umană.

 

 

 

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top