O incluziune socială şi economică deplină a cetățenilor UE

Manoela Popescu

 

Categoric, la nivel declarativ, toți cei implicați consideră că cetățenii UE merită incluziunea socială și economică deplină și, de asemenea, merită să trăiască fără discriminări. In luna februarie, Comisia Europeană a anunțat Strategia pentru drepturile persoanelor cu dizabilități pentru 2021-2030, publicată apoi pe 3 martie 2021. În toată această perioadă de criză, pentru Grupul PPE este esențial să existe garanția că toate drepturile fundamentale ale persoanelor cu dizabilități sunt asigurate și că UE își protejează concetățenii cei mai vulnerabili. Dezideratul grupului PPE este ca nici o persoană cu handicap să nu fie lăsată în urmă. Intenția Comisiei Europene fiind aceea de a asigura participarea deplină  a persoanelor cu dizabilități în societate, în condiții de egalitate cu celelalte persoane din UE și din afara acesteia, în conformitate cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care prevăd că egalitatea și nediscriminarea sunt pietrele de temelie ale politicilor UE. Cu certitudine, persoanele cu handicap au dreptul de a lua parte la toate domeniile vieții, la fel ca toți ceilalți cetățeni.

Cu toate că, în ultimele decenii s-au înregistrat progrese legate de accesul la asistență medicală, la educație, la ocuparea forței de muncă, la activitățile recreative și la participarea la viața politică a persoanelor cu dizabilități, totuși, multe obstacole persistă în accesarea drepturilor și independenței lor. De aceea, grupul PPE consideră că este timpul să intensificăm acțiunile la nivel european în ceea ce privește dreptul persoanelor cu dizabilități.

De fapt, Strategia privind drepturile persoanelor cu dizabilități contribuie la implementarea Pilonului european al drepturilor sociale, care servește drept busolă politicilor sociale și în materie de ocupare a forței de muncă din Europa. Strategia sprijină punerea în aplicare de către UE și a statelor sale membre a Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap la nivel UE și național. Respectiva Strategie urmărește să garanteze faptul că persoanele cu dizabilități pot beneficia de o incluziune socială și economică deplină, în condiții de echitate și fără discriminare. De aceea, Strategia se va axa pe punerea în aplicare a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități și pe consolidarea legislației UE în acest domeniu.

Strategia propusă de Comisie pentru perioada 2021-2030 se va baza, în mod normal, pe baza strategiei privind drepturile persoanelor cu dizabilități pentru perioada 2010-2020, atât prin acțiuni specifice, cât și prin luarea în considerare a drepturilor persoanelor cu handicap în toate politicile, programele și instrumentele UE.

Dacă cineva se întreabă de ce are nevoie Uniunea Europeană de o nouă strategie pentru drepturile persoanelor cu dizabilități trebuie reliefat faptul că Uniunea Europeană are aproape 100 de milioane de persoane cu dizabilități. Iar conform raportului mondial privind dizabilitățile, aproximativ 15% din populația lumii trăiește cu o formă de handicap (www.vie-publique.fr). De asemenea, se cunoaște faptul că, în ciuda tuturor eforturilor, persoanele cu dizabilități se află la un risc mai mare de sărăcie și excluziune socială decât persoanele fără dizabilități. Accesul la asistență medicală, învățarea continuă, ocuparea forței de muncă și petrecerea timpului liber este destul de dificilă, iar participarea la viața politică este limitată, persoanele cu dizabilități fiind încă supuse discriminării. Mai mult, pandemia de COVID-19 a agravat inegalitățile existente în societate.

Strategia europeană pentru persoanele cu dizabilități 2010-2020 a plasat sprijinul pentru persoanele cu dizabilități pe primul loc pe agendă și a adus, printre altele, îmbunătățiri în domeniile accesibilității, sensibilizării, educației și formării, protecției sociale și sănătății. Spre exemplu, Legea europeană privind accesibilitatea (2015) impune ca produsele și serviciile esențiale precum telefoanele, computerele, cărțile electronice și serviciile bancare să poată fi utilizate de persoanele cu o serie de dizabilități. De asemenea, o altă directivă le garantează accesul la drum, aer, transport feroviar și maritim (www.vie-publique.fr).

În conformitate cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care stabilesc egalitatea și nediscriminarea ca pietre de temelie ale politicilor UE, strategia a fost principalul instrument pentru punerea în aplicare a Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități (UNCRPD) a Organizației Națiunilor Unite de către Uniunea Europeană, la care sunt părți atât Uniunea Europeană, precum și toate statele membre ale UE.

Noua și consolidată strategie pentru drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2030 publicată pe 3 martie 2021 este esențială pentru a realiza progrese suplimentare în asigurarea participării depline a persoanelor cu dizabilități. Aceasta va ghida acțiunea atât a statelor membre, cât și a instituțiilor UE, bazându-se pe realizările celor zece ani anteriori și oferind soluții la provocările viitoare. Se poate spune deci, că noua strategie va contribui la îndeplinirea priorităților președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, de a construi o Uniune a egalității și de a îndeplini pilonul european al drepturilor sociale.

Mai mult decât atât, Strategia pentru drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2030 intenționează să abordeze diversele provocări cu care se confruntă persoanele cu dizabilități.  Scopul afirmat este de a se asigura că persoanele cu dizabilități din Europa, indiferent de sex, origine rasială sau etnică, religie sau credință, vârstă sau orientare sexuală: se bucură de drepturile lor umane; au șanse egale; sunt capabili să decidă unde, cum și cu cine locuiesc; pot circula liber în UE, indiferent de nevoile lor de sprijin; nu mai experimentează discriminare; au acces egal pentru a participa la societate și la economie. Ca atare, Strategia pe zece ani prezintă inițiativele-cheie grupate în jurul a trei teme principale: Drepturile existente în UE; O viață independentă și autonomie; Nediscriminare și egalitate de șanse.

Se pare că accesibilitatea este foarte importantă pentru includerea persoanelor cu dizabilități. Dar ce face Comisia pentru a o realiza? Aceasta deoarece se poate spune că este aproape imposibil să participi în societate în mod egal cu ceilalți atunci când mediul tău fizic sau virtual nu este accesibil (ec.europa.eu). In prezent, datorită unui cadru legal solid al UE (de exemplu, Legea europeană privind accesibilitatea, Directiva privind accesibilitatea web, drepturile pasagerilor), persoanele cu dizabilități au un acces mai bun la transport, clădiri, informații fizice și online, medii și comunicații audio-vizuale, inclusiv electronice, precum și la alte produse și servicii. Însă, există încă multe zone care nu sunt acoperite de normele UE și există diferențe în ceea ce privește accesibilitatea clădirilor, a spațiilor publice și a unor moduri de transport. Iar informațiile și serviciile inaccesibile pot duce la izolarea persoanelor cu dizabilități. Ca atare, Comisia Europeană va lansa un centru european de resurse „AccessibleEU” în 2022, pentru a construi o bază de cunoștințe de informații și bune practici privind accesibilitatea între sectoare.

Efectiv, cum va ajuta strategia propusă de Comisie persoanele cu dizabilități să se bucure de drepturile UE? Spre exemplu, se cunoaște faptul că persoanele cu dizabilități au același drepturi ca toţi ceilalți de a se muta într-o altă țară a UE sau de a participa la viața politică. Însă, cu toate acestea, atunci când o persoană dizabilitată se mută într-o altă țară a UE, statutul de handicap al persoanelor cu dizabilități nu este întotdeauna recunoscut, provocând probleme cu privire la accesul la prestații sau servicii. De aceea, bazându-se pe experiența acumulată cu proiectul pilot în curs de desfășurare a cardului de handicap al UE în opt țări și cu cardul european de parcare, Comisia Europeană va propune crearea unui card european de dizabilitate în vederea facilitării recunoașterii reciproce a statutului de handicap în toate cele 27 de state membre UE.

In ceea ce privește participarea politică deplină, conform prevederilor Convenției ONU, înseamnă că persoanele cu dizabilități pot vota și candida la alegerile politice în mod egal cu alții. Însă, în practică, multe persoane cu dizabilități se confruntă cu dificultăți în exercitarea drepturilor lor din cauza accesibilității limitate (inclusiv a lipsei de informații și comunicare în limbajul semnelor) sau din cauza restricțiilor în capacitatea lor juridică. După cum a fost anunțat în Raportul privind cetățenia din 2020, Comisia va colabora cu statele membre, inclusiv prin discuții dedicate în Rețeaua europeană de cooperare în alegeri și în Parlamentul European, pentru a garanta drepturile politice ale persoanelor cu dizabilități în condiții egale cu ceilalți. În 2023, Comisia Europeană va emite îndrumări cu privire la participarea persoanelor cu dizabilități la procesul electoral. De asemenea, va sprijini participarea democratică incluzivă prin noul program pentru cetățenie, egalități, drepturi și valori, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități. (ec.europa.eu).

In mod efectiv, Comisia Europeană va emite statelor membre orientări privind viața independentă și incluziunea în comunitate până în 2023. În 2024, Comisia va colabora cu statele membre pentru a introduce un cadru european de calitate pentru serviciile sociale de excelență pentru persoanele cu dizabilități.

De asemenea, cum doar 50% dintre persoanele cu dizabilități au un loc de muncă, comparativ cu 75% dintre persoanele fără dizabilități, Comisia solicită statelor membre să deblocheze potențialul persoanelor cu dizabilități și să își îmbunătățească poziția pe piața muncii. In acest sens, Comisia va coopera cu organizațiile care reprezintă persoanele cu dizabilități pentru a dezvolta un pachet de măsuri și acțiuni pentru rezultate mai bune ale persoanelor cu dizabilități pe piața muncii. În plus, strategia include acțiuni pentru îmbunătățirea protecției sociale a persoanelor cu dizabilități și pentru a sprijini antreprenorii sociali (potențiali) cu dizabilități.

In ceea ce privește participarea și discriminarea persoanelor cu dizabilități, statisticile arată că 52% dintre persoanele cu dizabilități se simt discriminate, iar persoanele cu dizabilități au un risc mai mare de a deveni victime ale violenței și abuzurilor în mediul lor de origine și în instituții și 20% dintre tinerii cu dizabilități părăsesc școala devreme, comparativ cu 10% dintre cei fără dizabilități. Evident că persoanele cu dizabilități au dreptul la șanse egale, au dreptul să nu fie discriminate și violentate. Cu toate acestea, realitatea arată că persoanele cu dizabilități se confruntă cu multe probleme. De aceea, Strategia vizează protejarea persoanelor cu dizabilități de orice formă de discriminare și violență. Aceasta va include acțiuni privind accesul la justiție și asistență medicală și consolidarea participării persoanelor cu dizabilități la artă și cultură, recreere, agrement, sport și turism. De asemenea, Comisia Europeană solicită statelor membre să stabilească școli incluzive care pot deveni o referință în predarea și învățarea incluzivă și inovatoare în întreaga UE. In plus, Comisia va emite îndrumări privind accesul la asistență medicală bazate pe asistență medicală incluzivă, accesibilă, centrată pe persoană și consimțământ gratuit și informat.

Comisia Europeană promovează drepturile persoanelor cu dizabilități în politicile sale internaționale. În 2021, Comisia își va actualiza setul de instrumente cu privire la „abordarea bazată pe drepturi, cuprinzând toate drepturile omului pentru cooperare în vederea dezvoltării UE” pentru a aborda toate inegalitățile, inclusiv discriminarea persoanelor cu dizabilități, în acțiuni externe (www.vie-publique.fr). In același timp, UE va dezvolta un dialog strategic cu alte state părți și semnatare ale Convenției ONU, precum și cu alte organizații regionale. În cadrul acestei strategii vor fi organizate dialoguri structurate și va fi consolidată cooperarea în materie de accesibilitate și ocupare.

Întrebarea este cum vor fi integrate problemele legate de dizabilități în politicile UE? Când, potrivit grupului PPE, persoanele cu dizabilități au trecut neobservate la fundamentarea și elaborarea strategiei de vaccinare a UE. Potrivit europarlamentarului PPE, Janina Ochojska, persoanele cu dizabilități nu se numără printre grupurile de risc care ar trebui vaccinate mai întâi, iar acest lucru nu face decât să agraveze situația lor deja dificilă, deoarece dacă ei sau îngrijitorii lor se infectează, rămân nesupravegheați și trebuie să se descurce singuri. Grupul PPE și-ar dori din partea Comisiei un set de recomandări către statele membre astfel încât nevoile acestui grup să poată fi luate în considerare în timpul vaccinărilor planificate (www.europarl.europa.eu). Este adevărat, Comisia Europeană a solicitat tuturor instituțiilor și agențiilor UE să includă problemele legate de dizabilități în politicile și acțiunile lor și să consulte persoanele cu dizabilități și organizațiile reprezentative ale acestora pe tot parcursul procesului de elaborare a politicilor. De asemenea, Comisia Europeană face apel la toate instituțiile și organismele, agențiile și delegațiile UE să desemneze coordonatori pentru dizabilități și va organiza întâlniri la nivel înalt și va colabora cu președințiile rotative ale Consiliului pentru a se asigura că „dizabilitățile” sunt menținute pe agenda politică a UE. De asemenea, Comisia va adopta o strategie reînnoită de resurse umane pentru a stimula diversitatea și incluziunea, inclusiv în ceea ce privește dizabilitățile, și invită alte instituții ale UE să facă același lucru. În plus, Comisia Europeană va continua să îmbunătățească accesibilitatea clădirilor, a mediilor digitale și a comunicațiilor sale.

Însă, pentru a atinge obiectivele strategiei, este indispensabil angajamentul puternic al statelor membre. Mai mult decât atât, Strategia intensifică cooperarea dintre statele membre și părțile interesate prin crearea unei platforme pentru persoanele cu dizabilități în 2021. Este clar că toți trebuie să depunem eforturi pentru a ne asigura că persoanele cu dizabilități își îmbunătățesc calitatea vieții și că drepturile lor sunt garantate. In acest sens, finanțarea UE vine să sprijine măsurile de incluziune ale țărilor prin intermediul instrumentului de recuperare și reziliență și al bugetului UE pe termen lung.

Este evident faptul că potențialul persoanelor cu dizabilități trebuie utilizat pentru a construi o Europă ancorată în valori de egalitate, echitate socială, libertate, democrație și drepturi ale omului, iar pentru aceasta persoanele cu handicap trebuie să poată participa în mod egal la toate domeniile vieții socio-economice. Mai mult decât atât, persoanele cu dizabilități vor fi implicate în dialog și în procesul de punere în aplicare a Strategiei privind drepturile persoanelor cu handicap (2021-2030).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top