Consiliul European, 27 iunie 2024: Agenda Strategică 2024-2029

Manoela Popescu

 

 

În data de 27 iunie, Consiliul European a adoptat concluzii privind Ucraina, Orientul Mijlociu, securitate și apărare, competitivitate, următorul ciclu instituțional și alte aspecte, precum și o foaie de parcurs pentru viitoarea agendă privind reformele interne. În plus, liderii UE au convenit asupra desemnărilor și numirilor în funcțiile de vârf ale UE și au adoptat Agenda Strategică pentru 2024-2029, un plan de acțiune care stabilește direcția și obiectivele viitoare ale UE. De asemenea, au adoptat concluzii privind Ucraina, Orientul Mijlociu, securitate și apărare, competitivitate, migrație, Marea Neagră, Moldova, Georgia, amenințări hibride, lupta împotriva antisemitismului, rasismului și xenofobiei, precum și o foaie de parcurs privind reformele interne.

În conformitate cu rolul Consiliului European, astfel cum este definit în Tratatul privind Uniunea Europeană, liderii au luat o decizie cu privire la trei poziții de vârf pentru următorul ciclu instituțional. Astfel, l-au ales pe António Costa președinte al Consiliului European, a propus candidatura Ursulei von der Leyen pentru funcția de președinte al Comisiei Europene și au considerat că Kaja Kallas este candidatul potrivit pentru funcția de Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate. Candidatul propus pentru funcția de președinte al Comisiei Europene trebuie ales de Parlamentul European de majoritatea membrilor săi. Numirea oficială a Înaltului Reprezentant necesită acordul președintelui ales al Comisiei Europene. Președintele Comisiei, Înaltul Reprezentant și ceilalți membri ai Comisiei vor fi supuși unui vot de aprobare de către Parlamentul European, înainte de numirea lor oficială de către Consiliul European. Ca atare, Consiliul European l-a ales pe António Costa președinte al Consiliului European pentru perioada 1 decembrie 2024 – 31 mai 2027 și i-a cerut secretarului general al Consiliului să asiste președintele ales al Consiliului European în perioada de tranziție.

Referitor la Programul strategic 2024-2029, liderii UE au adoptat Agenda Strategică 2024-2029, un plan de acțiune care stabilește direcțiile și obiectivele UE. La fiecare cinci ani, liderii UE convin asupra viitoarelor priorități politice ale UE. Acesta este un efort colectiv condus de Președintele Consiliului European, în care liderii dezbat și decid împreună. Acest lucru vine în contextul alegerilor pentru Parlamentul European, înainte de numirea noii Comisii Europene.

Confruntat cu o nouă realitate geopolitică, programul strategic va face Europa mai suverană și mai bine echipată pentru a face față provocărilor viitoare. Agenda Strategică 2024-2029 se bazează pe trei piloni: o Europă liberă și democratică; o Europă puternică și sigură; o Europă prosperă și competitivă (https://www.consilium.europa.eu). De ce este nevoie de un Programul strategic 2024-2029? În ultimii ani, UE s-a confruntat cu numeroase crize, din care a ieșit mai puternică și mai unită. Fie că este vorba de lupta împotriva schimbărilor climatice, de atenuarea efectelor pandemiei de COVID-19 sau de măsurile fără precedent luate în favoarea Ucrainei în fața războiului de agresiune al Rusiei, UE a acționat rapid și într-o manieră coordonată. Pe măsură ce lumea devine mai instabilă și complexă, UE se confruntă cu provocări economice și geopolitice. Mai mult ca niciodată, liderii trebuie să stabilească un plan strategic clar pentru anii următori și să ofere un cadru solid pentru acțiunile noastre mai imediate. Încă de la summit-ul informal al UE desfășurat la Grenada în 6 octombrie 2023 și în ultimele luni ale acestui an, președintele Charles Michel a condus discuții cu liderii UE cu privire la provocările și prioritățile care trebuie incluse în agenda strategică.

Uniunea Europeană a fost fondată pe imperativul asigurării păcii în Europa, bazată pe cooperare, solidaritate și prosperitate economică comună. Această promisiune inițială continuă să inspire și stă la baza priorităților pentru o Europă puternică și suverană. Peisajul politic global este în prezent remodelat de competiția strategică, instabilitatea globală în creștere și încercările de a submina ordinea internațională bazată pe reguli. Rusia a adus războiul înapoi pe continentul european, situația din Orientul Mijlociu este dramatică, iar mediul natural se confruntă cu daune și perturbări din ce în ce mai mari din cauza schimbărilor climatice, a pierderii biodiversității și a poluării. Este adevărat că evoluția rapidă a noilor tehnologii oferă oportunități, dar poate prezenta și mari riscuri. Aceste provocări fără precedent au determinat, în ultimii cinci ani, trasarea de noi căi pentru cooperarea și integrarea europeană. Ca atare, au fost stabilit obiective cheie pentru combaterea schimbărilor climatice și pentru a stabili un cadru ambițios pentru tranziția digitală. De asemenea, au fost dezvoltate și distribuit vaccinuri în toată Europa și nu numai și a fost înființat un fond mare de recuperare ca răspuns la o pandemie care a avut efecte imprevizibile asupra societăților UE. Europa unită și-a protejat economiile în timpul crizei energetice și oferă sprijin militar și economic substanțial Ucrainei pentru a o ajuta să se apere împotriva războiului de agresiune al Rusiei și să protejeze securitatea europeană.

În Agenda Strategică 2024-2029 se specifică faptul că Uniunea și statele sale membre își vor combina forțele și resursele pentru a face față anilor care vor veni cu unitate și determinare, răspunzând aspirațiilor cetățenilor europeni. Printre obiectivele Agendei se numără consolidarea  competitivității și primul continent neutru din punct de vedere climatic, finalizarea cu succes a tranzițiilor climatice și digitale, fără a lăsa pe nimeni în urmă. În plus, nu sunt uitate provocările generate de migrație și responsabilitatea necesară pentru securitatea și apărarea europeană, inclusiv consolidarea capacității de acțiune pentru apărarea intereselor și creșterea influenței europene în lume. Abordarea provocărilor globale, apărând cu fermitate legislația și instituțiile internaționale, guvernanța globală echitabilă, multilateralismul incluziv și creșterea și dezvoltarea durabile sunt și ele incluse în Agenda Strategică 2024-2029.

Credința liderilor UE este că economiile sociale de piață robuste și competitive vor conduce la realizarea ambițiilor europene și că într-o lume extrem de competitivă cum este cea de astăzi, trebuie să fie dezlănțuit spiritul antreprenorial european. Aceasta deoarece, Europa este un continent de oameni care acționează, creează și inovează. Iar încredere în afacerile europene pentru a transforma riscurile în oportunități va stimula investițiile și creșterea economică și va plasa Europa în fruntea mondială a industriilor și tehnologiilor verzi și digitale.

În Programul strategic 2024-2029 se specifică faptul că valorile europene și statul de drept sunt busola UE, atât pe plan intern, cât și pe plan extern. Ele constituie fundamentul unei Uniuni mai puternice, mai prospere și mai democratice pentru cetățenii europeni. Următorul cadru financiar multianual al Uniunii trebuie să țină seama de aceste priorități, astfel încât bugetul UE să fie potrivit pentru viitor și să fie oferite răspunsuri europene la provocările europene.

În același timp, liderii UE au purtat discuții pe 27 iunie referitoare la sprijinul pentru Ucraina. Consiliul European, reamintind concluziile sale anterioare privind sprijinul continuu pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul granițelor sale recunoscute internațional și-a reafirmat angajamentul neclintit al Uniunii Europene de a continua să ofere Ucrainei sprijin politic, financiar, economic, umanitar, militar și diplomatic, atât timp cât este necesar și cât de intens este necesar. Credința liderilor UE este că Rusia nu trebuie să câștige. În acest context, liderii UE au condamnat ferm recenta escaladare a ostilităților din partea Rusiei, în special intensificarea atacurilor împotriva civililor și a infrastructurii civile și critice. Ca atare, ei au cerut un sprijin sporit de urgență pentru sectorul energetic al Ucrainei și au cerut Comisiei, Înaltului Reprezentant și Consiliului să accelereze pregătirile pentru sprijinirea Ucrainei în timpul iernii. Pe măsură ce Ucraina își exercită dreptul natural de autoapărare, Consiliul European solicită intensificarea acordării de sprijin militar Ucrainei. În special, sistemele de apărare aeriană, munițiile și rachetele sunt necesare urgent pentru a proteja populația Ucrainei și infrastructura energetică critică.

Cum în exercitarea dreptului său natural de autoapărare, Ucraina are nevoie urgentă de sisteme de apărare aeriană, muniții și rachete, liderii au cerut ca acordarea de sprijin militar Ucrainei să fie intensificată și au făcut un bilanț al domeniilor în care sunt necesare eforturi suplimentare. În acest sens, liderii UE au invitat Consiliul să finalizeze rapid lucrările privind măsurile de asistență din cadrul Facilității europene pentru pace. Salutând progresele înregistrate în inițiativele statelor membre privind munițiile și rachetele, aeronavele de luptă, apărarea aeriană și formarea, eu au solicitat consolidarea și accelerarea lor în continuare și și-au declarat disponibilitatea de a consolida în continuare capacitățile misiunii de asistență militară a UE în sprijinul Ucrainei. De asemenea, liderii europeni au salutat angajamentele comune de securitate dintre UE și Ucraina, precum și acordurile bilaterale de securitate încheiate cu Ucraina de către statele membre.

Referitor la activele înghețate ale Rusiei și la reconstrucția Ucrainei, liderii se așteaptă la prima debursare a veniturilor extraordinare din activele rusești înghețate în beneficiul Ucrainei în această vară. Actele juridice necesare au fost adoptate pentru ca aceste venituri să fie utilizate de către Ucraina, inclusiv pentru sprijinul militar, pentru capacitățile industriei sale de apărare și pentru reconstrucția sa viitoare. În plus, liderii UE au invitat Comisia, Înaltul Reprezentant și Consiliul să continue lucrările, studiind în același timp toate aspectele juridice și financiare relevante, în ceea ce privește furnizarea de finanțare suplimentară până la sfârșitul anului 2024. Această finanțare va lua forma unor împrumuturi pentru care rambursarea dobânzii și a principalului va fi asigurată de venituri din active înghețate, inclusiv fluxuri viitoare, cu scopul de a ajunge împreună cu partenerii G7 la o sumă totală de aproximativ 50 de miliarde de EUR. Sub rezerva legislației UE, activele Rusiei ar trebui să rămână înghețate până când Rusia își încheie războiul împotriva Ucrainei și va despăgubi Ucraina pentru daunele cauzate de acel război.

Consiliul European salută rezultatele conferinței privind reconstrucția Ucrainei, care a avut loc la 11 și 12 iunie 2024 la Berlin. De asemenea, UE își menține angajamentul de a oferi sprijin pentru repararea, recuperarea și reconstrucția Ucrainei. În urma evaluării pozitive de către Consiliu a „Planului Ucraina” (plan prezentat de guvernul ucrainean ca o condiție prealabilă pentru obținerea de finanțare în cadrul Facilității pentru Ucraina), liderii s-au declarat în favoarea plății rapide a unei sume maxime de 1,89 miliarde EUR ca prefinanțare pentru a sprijini Ucraina în eforturile sale de redresare și reconstrucție, care capătă o urgență deosebită în sectorul energetic.

Liderii UE au salutat adoptarea celui de-al paisprezecelea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei și acordul privind noi sancțiuni împotriva Belarusului. Aceștia au subliniat că punerea în aplicare deplină și eficientă a acestor sancțiuni este esențială. În acest context, liderii au cerut măsuri suplimentare pentru a contracara evaziunea sancțiunilor, inclusiv prin intermediul țărilor terțe și a îndemnat toate țările să nu ofere sprijin material sau de altă natură războiului Rusiei. Aceasta deoarece liderii UE și-au reafirmat disponibilitatea de a limita și mai mult capacitatea Rusiei de a-și duce războiul.

Având în vedere deteriorarea situației umanitare, în special în regiunile de primă linie ale Ucrainei, liderii UE consideră că este esențial să se furnizeze în continuare asistență umanitară și de protecție civilă, precum și să se asigure accesul umanitar. Mai ales că UE rămâne profund îngrijorată de soarta tuturor copiilor ucraineni și a altor civili care au fost deportați și transferați ilegal în Rusia și Belarus. În acest context, liderii au cerut Rusiei și Belarusului să asigure imediat întoarcerea lor în siguranță în Ucraina.

În ceea ce privește negocierile de aderare, liderii UE au salutat adoptarea cadrului de negociere pentru Ucraina, precum și organizarea primei conferințe interguvernamentale la 25 iunie 2024. UE va continua să lucreze îndeaproape cu Ucraina și să-și sprijine eforturile de reformă pe calea spre aderarea la UE.

În acest scop, Consiliul European stabilește o foaie de parcurs pentru activitățile viitoare. Consiliul European ia act de comunicarea Comisiei Europene privind reformele și revizuirile politicilor înainte de extindere și o invită să prezinte, până în primăvara anului 2025, analize aprofundate care să conțină elemente operaționale pe următoarele patru componente: valori, inclusiv instrumente și procese pentru protejarea statului de drept; politici, pentru a asigura, printre altele, competitivitatea și prosperitatea pe termen lung ale UE și rolul de lider pe scena globală și pentru a-și consolida suveranitatea strategică; bugetul, inclusiv în contextul viitoarelor negocieri privind cadrul financiar multianual, care va face obiectul unei propuneri până la 1 iulie 2025; guvernare. Consiliul European ia act de raportul Președinției privind progresul lucrărilor privind viitorul Europei. Acesta invită Consiliul să avanseze lucrările și să prezinte, până în iunie 2025, un raport de monitorizare care să acopere aceste patru componente. Consiliul European va face bilanțul în iunie 2025 al progreselor înregistrate și va oferi, după caz, orientări suplimentare.

 

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top